ใครจงใจไอ โดนใบแดง “เอฟเอ อังกฤษ” จ่อออกกฎใหม่ รับมือโควิด-19


August 29, 2020 korn 0 Comment , , , ,

สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่ เพื่อให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการเพื่อให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้เพื่อเพื่อให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตเพื่อให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สเพื่อให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่เพื่อให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่เพื่อให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่อย"ดังนี้เดอะ ไทม์สอย"ดังนี้เดอะ ไทม์สอย"ดังนี้เดอะ ไทม์สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่อย"ดังนี้เดอะ ไทม์สรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่อย"ดังนี้เดอะ ไทม์สให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่อย"ดังนี้เดอะ ไทม์สสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่อย"ดังนี้เดอะ ไทม์สแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่อย"ดังนี้เดอะ ไทม์ส ได้เปิดเผยรายละเอียดของกฎดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเป็นที่แรกในอังกฤษ หลังได้รับเอกสารเกี่ยวกับกฎกติกาใหม่จาก เอฟเอ ว่า "หากผู้ตัดสินพบว่ามีผู้ใดที่เจตนาไอใส่ทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดเพื่เพื่อให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรเพื่อให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่อย"ดังนี้เดอะ ไทม์สงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่อย"ดังนี้เดอะ ไทม์สอให้รองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหากมีใครในสนามที่เจตนาไอใส่ผู้เล่นทีมคู่แข่ง หรือผู้ตัดสิน จะโดนใบแดงไล่ออกวันที่ 3 ส.ค. 63 เดอะ ไทม์ส สื่อดังของอังกฤษ กล่าวว่า สมาคมบอลอังกฤษ (เอฟเอ) เตรียมออกกฎกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันบอลทุกระดับในเมืองผู้ดีฤดูหน้า เพื่อให้ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่กฎใหม่กล่าวว่า หากมีการ "ไอ" ใส่ผู้อื่นในสนาม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงผ่าน หรือผู้ตัดสิน โดยเจตนา บุคคลนั้นมีสิทธิ์ถูกลงโทษด้วยการโดนใบแดง และต้องออกจากสนาม ซึ่งถือว่าบทลงโทษมีระดับความร้ายแรงเทียบเท่ากับการ "ชกต่อย"ดังนี้เดอะ ไทม์สสิน ผู้ตัดสินสามารถลงโทษได้ตามกฎข้อที่ 12 เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ, ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น หรือใช้วาจาหรือแสดงสัญลักษณ์ที่ส่อไปในทางหยาบคาย"อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การรวมกลุ่มแสดงความดีเลิศใจหลังทำประตูได้โดยไม่ทำตามหลักเว้นระยะทางสังคม หรือการถุยน้ำลายลงพื้นสนาม ไม่มีการกล่าวว่าจึงควรถูกผู้ตัดสินลงโทษ แม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่มีการขอความร่วมมือให้งดเว้นก็ตามส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญมีอยู่ว่า ผู้ตัดสินที่ไม่ได้ผ่านการตรวจโควิด-19 ตามโปรแกรม จึงควรวัดอุณหภูมิร่างกายของตนจากที่บ้านก่อนเริ่มการแข่งขัน 5 ชั่วโมง, ต้องเดินทางมาที่สนามด้วยตัวเอง โดยจะมีการโอนเงินค่าใช้จ่ายให้ผ่านบัญชีธนาคาร และห้ามสัมผัสลูกบอลจนกว่าจะถึงเวลาเริ่มเกมขณะที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินจึงควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้เล่น เช่น รองเท้า และสนับแข้ง ส่วนการพูดคุยกับผู้เล่นหรือสตาฟฟ์โค้ชก็ต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรด้วย.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment:

Full Name: *

Email Address: *

Website: